vMix Pro 26.0.0.45

Với sự ra mắt của vMix Pro 26.0.0.45, người dùng sẽ được trải nghiệm một loạt các tính