ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VMIX

Hầu hết đang giữ những vị trí cao trong các công ty, tập đoàn, các trường đại học, là người có bề dày kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn cao. Không chỉ là người thầy, các giảng viên còn là người dẫn đường tận tụy trong công việc.